invaasio_iso_1.jpg

 Invaasio / Invasion, 2008

  käävät, kipsi
  bracket fungi, plaster

  kuvat / photos
  Jukka Tarkiainen
  Petteri Putkinen

  <    >

Invaasio–teoksessa käävät valtaavat tilan. Olen käyttänyt teoksessa taulakääpiä (Fomes fomentarius), kantokääpiä (Fomitopsis pinicola), pökkelökääpiä (Piptoporus betulinus) ja arinakääpiä (Phellinus igniarius). Suomessa on tällä hetkellä noin 230 erilaista kääpälajia ja käyttämäni käävät kuuluvat yleisimpiin lajeihin.

Kääpä on hyödyllinen lahottajasieni ja siten tärkeä osa metsän ekosysteemiä. Jotkut käävistä voivat ajan myötä tappaa puun, mutta suuresta osasta ei ole haittaa kasvaville puille, vaan ne lahottavat jo kuollutta puuta. Hajottaessaan puuainesta käävät antavat ravinteita ja elintilaa uusille eliöille.

Mitä vanhempi ja luonnontilaisempi metsä on kyseessä, sitä enemmän kääpiä ja kääpälajeja löytyy. Vanhojen metsien vähentyessä myös monet kääpälajit ovat uhanalaistuneet. 

Bracket fungi overtake the space in the installation Invasion. Fungus species I have used are Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Piptoporus betulinus and Phellinus igniarius. In Finland there are nowadays about 230 fungus species and those fungi I use belong to the most common ones.

Fungi are an important part of the forest ecosystem. Some of the fungi are decayers which can kill the tree in the long run, but the others are not harmful for the forest trees, they decompose the wood material which is already dead. As decomposing woody material the fungi release nutrients and give living space to new organisms.

The older the forest is the more fungus species there exist. Because the area of old forests has decreased, several species have become threatened. 

invaasio_iso_2.jpg