sarkyvaa_kauneutta_II.jpg

Särkyvää kauneutta I-IV /
Fragile Beauty I-IV, 2016-2017

lambdavedos, silisec pohjustus
lambda print on silisec

kukin / each 60 x 90 cm
editio / edition 5

Sarjan teoksia on Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmassa.
Works of Fragile Beauty - series are in the Jenny and Antti Wihuri Foundation Art Collection.

Suojeltu aapa / Protected Aapa Mire

Vuosina 2015–2016 Kaija Kiuru kuvasi Viiankiaavan luonnonsuojelualueella yli sata liuskakämmeköiden sukuun (Dactylorhiza) kuuluvaa kämmekkäyksilöä. IUCN:n lajien uhanalaisuusluokituksen mukaan Viiankiaavan liuskakämmekkälajeista neljä luetaan vaarantuneisiin (VU): kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineri), lapinkämmekkä (Dactylorhiza lapponica), suopunakämmekkä (D. incarnata ssp. incarnata) ja veripunakämmekkä (D.incarnata ssp. cruenta).

During the years 2015–2016, Kaija Kiuru took pictures of more than 100 marsh orchid specimens belonging to the Dactylorhiza genus. According to the IUCN Red List of Threatened Species, four of the marsh orchid species growing in Viiankiaapa nature conservation area are classified as vulnerable (VU): the Lapland marsh orchid, narrow-leaved marsh orchid, early marsh orchid and flecked marsh orchid.

<    >

sarkyvaa_kauneutta_III.jpg