Työskentelystä (2013)

Olen koulutukseltani kuvanveistäjä ja työskentelen tila- ja ympäristötaiteen alueella. Oleelliset työskentelyyni liittyvät asiat voidaan kiteyttää pohjoiseen ja luontoon. Olen syntynyt Sodankylässä poromiesperheeseen ja palannut asumaan syntymäkuntaani reilu vuosi sitten. Luonto on arkinen ja samalla tärkeä osa koko elämää. Luonnosta tulevat materiaalit ja ympäristöön liittyvät kysymykset antavat aiheita teoksiini. Taideopintojen lisäksi olen opiskellut ympäristönsuojelua ja ympäristökasvatusta.

Teoksissani rinnastan ihmisen ja luonnon toisiinsa hakemalla niiden samankaltaisuutta ja toisaalta käsittelen ihmisen valtaa suhteessa luontoon. Metsä ja puut ovat olleet pitkään teosteni ideoiden ja materiaalien lähteinä. Olen käyttänyt puiden runkoja, oksia, juuria, kaarnaa, tuohta, pahkoja, kääpiä ja neulasia. Teokset kertovat puista ja metsistä, ihmisen suhteesta puuhun. Puu voidaan nähdä myös koko luonnon symbolina. (Suojaton, 2012)

Erilaiset materiaalit ja niiden yhdistely voivat myös johdattaa teoksen ideaan. Metsästä tulevan materiaalin ohella käytän kiertoon laitettua tavaraa, etupäässä tekstiilejä. Viime vuosina olen käyttänyt vanhoista huonekaluista poistettuja verhoilukankaita. ( Pylväikkö, 2012).

Uusimmissa teoksissani olen käsitellyt kaivostoiminnan luomaa uhkaa lähinnä kotikuntani Sodankylän luonnonsuojelualueiden olemassaololle. Sodankylän kunnan pinta-alasta noin 1/3 on erilaisia suojelualueita, samoin kunnan alueesta noin 1/3 on vallattu tai varattu malminetsintään.

Lapissa lupaavimmat kaivosesiintymät sijaitsevat Natura-verkostoon kuuluvilla alueilla tai niiden läheisyydessä. Malminetsintälupien hakemuksia kohdistuu yhä enemmän suojelluille alueille. Luonnossa liikkuminen ja kiinnostukseni ympäristöasioihin on saanut minut miettimään suojeltujen alueiden statusta niin kotikunnassani kuin muuallakin. Minua kiinnostaa kuinka vakaa ja pysyvä suojellun alueen tila on, vai menevätkö kaivosteollisuuden tuomat edut suojelun ohi.

Kaija Kiuru