Artist Statement

Oleelliset taiteelliseen työskentelyyni liittyvät asiat kiteytyvät pohjoiseen ja luontoon. Olen syntynyt Sodankylässä poromiesperheeseen ja palannut asumaan syntymäkuntaani muutama vuosi sitten.

Olen valmistunut kuvanveistäjäksi Lahden taideinstituutista vuonna 1991. Taiteellisen työni ohella olen opiskellut taidehistoriaa sekä ympäristönsuojelua ja ympäristökasvatusta. Ympäristöopinnot kertovat kiinnostuksen kohteestani, ja teokseni käsittelevätkin usein ympäristöön liittyviä kysymyksiä, kuten ihmisen valtaa suhteessa luontoon.

Veistosten ja installaatioiden materiaalit ovat usein kierrätettyjä tai tulevat luonnosta. Varsinkin metsä ja puut ovat olleet pitkään teosteni materiaalien ja ideoiden lähteinä. Olen käyttänyt puiden runkoja, oksia, juuria, kaarnaa, tuohta, pahkoja, kääpiä ja neulasia. Puu voi symboloida koko luontoa. Taiteelliseen tuotantooni kuuluu installaatioita, ympäristötaidetta, valokuvia ja veistoksia.I was born in Sodankylä, Finnish Lapland and moved back to my native municipality some years ago. Nature is a close and important part of my life. Both recycled and natural materials and environmental questions provide themes for my works of art. Beside art, I have also studied environmental protection and education.

My works often handle the changing relationship between man and nature. I’m interested, on the one hand, in the similarity of man and nature, and on the other hand in the dominant role of man over the rest of nature. Forests and trees are often the source of materials and ideas. I have used tree trunks, branches, roots, tree bark, birch bark, gnarls, bracket fungi and needles. A tree may symbolise the whole natural world. I’m working with installations, environmental art, photographs and sculptures.