totsat_2.jpg

Tötsä - sarja / - series 1-19, 2012-2013

puu, tuohi, koristenaula, koristenauha
wood, birch bark,upholstery nails, decorative cords

Tötsä - sarjan teoksia on Valtion taidekokoelmassa, Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmassa,
Aineen taidemuseon kokoelmassa sekä yksityiskokoelmissa.

Works of Tötsä - series are in the State Art Collection, Jenny and Antti Wihuri Foundation Art Collection,
Aine Art Museum Collection and in private collections.

kuvat / photos
Arto Liiti
Rovaniemen taidemuseo /
Rovaniemi Art Museum                     

<    >